Новини ринку

Нацкомфінпослуг та ФДМУ провели робочу нараду щодо рецензування звітів про оцінку, складених для визначення матеріальних збитків, завданих власнику у разі пошкодження його майна

19.04.18

Нацкомфінпослуг та Фонд державного майна України провели робочу нараду щодо рецензування звітів про оцінку, складених для визначення матеріальних збитків, завданих власнику у разі пошкодження його майна.

Страховикам рекомендовано ретельніше та відповідальніше поставитись до вибору контрагентів-експертів, аби запобігти випадкам недостовірної оцінки реального розміру матеріальних збитків.

За 2017 рік Нацкомфінпослуг надіслано до Фонду державного майна більше 200 звітів про оцінку майна для проведення перевірок на відповідність нормативно-правовим актам.

За результатами проведення Фондом перевірок зазначених звітів встановлено, що близько 90% звітів про оцінку майна, що надійшли, класифікуються як такі, що не повною мірою відповідають вимогам нормативно-правових актів з оцінки майна і мають значні недоліки, що вплинули на достовірність оцінки, що підтверджує неналежну підготовку звітів про оцінку майна та визначення розміру страхового відшкодування.

За результатами наради вирішено подовжити співпрацю між Фондом державного майна та Нацкомфінпослуг щодо проведення перевірок звітів про оцінку майна.

Також планується спростити процес ідентифікації звітів про оцінку майна, враховуючи наступне:

  • Довести до відома страхових компаній розроблену Фондом «Пам’ятку» щодо нормативно-правових вимог до складання звіту з оцінки майна. Ознайомитись з «Пам’яткою» можна за посиланням.
  • Єдиним документом, що підтверджує проведення оцінки суб’єктом оціночної діяльності з метою визначення оціночної вартості колісного транспортного засобу (далі – КТЗ), є звіт про оцінку майна відповідно до вимог статті 12 Закону України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні» (далі – Закон про оцінку).
  • Для проведення рецензування Фондом звітів про оцінку колісних транспортних засобів до Фонду мають надаватися оригінали звітів про оцінку майна або, у разі неможливості надання оригіналів, копії зазначених звітів, завірених суб’єктом оціночної діяльності, який виконував звіти про оцінку КТЗ. Фонд рекомендує страховим компаніям під час укладання договору на проведення оцінки визначати однією з умов надання оцінювачем разом із звітом належним чином завіреної копії звіту для передачі її власникам КТЗ.
  • Якщо за результатами рецензування звіту про оцінку КТЗ, за яким здійснено виплати страхового відшкодування, вказаний звіт класифікується Фондом як такий, що не повною мірою відповідає вимогам нормативно-правових актів, і має значні недоліки, що вплинули на достовірність оцінки, але може використовуватися з метою, визначеною у звіті, після виправлення зазначених недоліків, то такий звіт доопрацюванню не підлягає (відповідно до пункту 4 розділу ІV Положення про порядок роботи екзаменаційної комісії, затвердженого наказом Фонду державного майна України від 13.11.2002 №1997.
  • Враховуючи пропозицію Фонду, що замовлення оцінки майна з метою визначення матеріальних збитків, завданих власнику КТЗ у разі пошкодження його майна, повинно проводитися за дорученням власника КТЗ, наданого страховій компанії для здійснення такої оцінки, Нацкомфінпослуг та Фонд рекомендують страховикам передбачити в повідомленнях про настання події, що має ознаки страхової, або в договорі добровільного страхування надання страховику доручення від власника КТЗ про проведення такої оцінки.

Нацкомфінпослуг звертає увагу страховиків на необхідність належного документального оформлення підтвердження розміру збитку і розрахунку страхового відшкодування.

Наявність у звіті про оцінку майна ознак невідповідності вимогам нормативно-правових актів з оцінки майна, які викладені в «Пам’ятці», свідчить про те, що такий звіт не може бути використаний для визначення страхового відшкодування. Нацкомфінпослуг, у разі відсутності ознак невідповідності звітів з оцінки майна вимогам нормативно-правових актів з оцінки майна, які викладені в «Пам’ятці», та незгодою (незадоволенням) скаржників з розміром страхового відшкодування, який визначався на підставі звіту про оцінку майна, направлятиме його на рецензування до Фонду.

Фонд, у разі підтвердження фактів невідповідності наданих Нацкомфінпослуг звітів про підтвердження розміру збитку, в межах своїх повноважень вживатиме відповідних заходів впливу до суб’єктів оціночної діяльності та повідомлятиме про це Нацкомфінпослуг.

Джерело https://www.nfp.gov.ua/ua/Informatsiini-povidomlennia/24887.html

Перевірка "Автоцивілки" ПЕРЕГЛЯНУТИ
ОЦІНКА
ДІЯЛЬНОСТІ
СТРАХОВИКІВ
ПЕРЕГЛЯНУТИ