Новини МТСБУ

10-11 вересня 2020 року у м.Одеса відбувся ювілейний XХ-ий Міжнародний фінансовий форум

16.09.20

В рамках Форуму були обговорені актуальні питання стану небанківського фінансового сектору, тенденції та прогнози щодо майбутніх макроекономічних викликів, наслідки зміни моделі регулювання, опрацьовані сценарії оптимальної ринкової поведінки.

Генеральний директор МТСБУ Володимир Шевченко став модератором секції «Моторне страхування», на якій розглядались наступні теми:

 • Висновки, що випливають із основних показників діяльності ринку моторного страхування у 2020 році.
 • Експертні оцінки змін, які пропонуються у новій редакції закону «Про ОСЦПВ».
 • Пропозиції об’єднань страховиків до нової редакції закону.
 • Міжнародний досвід та приклади відповідності положень проекту закону загальноприйнятій світовій практиці.
 • Актуальні питання діяльності ринку моторного страхування в Україні.
 • Основні вимоги до ризик-менеджменту в сучасному моторному страхуванні.

Володимир Шевченко виступив з доповіддю «П‘ять років інноваційного розвитку ОСЦПВ».

На початку доповіді він навів дані щодо кількості та наслідків ДТП на шляхах України, нагадавши, що наша країна посідає передостанні місця в Європі за рівнем смертності в ДТП (9,1 осіб на 100 тис. населення). Кількість ДТП, згідно даних МВС, за перше півріччя 2020 р. сягнула 72,4 тис. випадків (-1% до показників 1 півріччя 2019 р.), кількість ДТП з постраждалими – 11,2 тис (+4%), в яких було травмовано 13,9 тис. осіб (+2,6%) та загинуло 1,48 тис. (+11,3%).

В першому півріччі 2020 р. кількість укладених договорів ОСЦПВ склала понад 4 млн. шт., що на 0,21% більше, ніж за аналогічний період минулого року. Сума страхових платежів склала 2,9 млрд. грн., збільшившись на 20,1%. Страховики ОСЦПВ зробили понад 67,8 тис. виплат, цей показник зріс на 0,9% у порівнянні з відповідним періодом минулого року; сума виплат збільшилась на 6,9% і склала майже 1,3 млрд. грн. Частка виплат за шкоду життю та здоров’ю становила 7,1%, за шкоду майну – 92,9%.

Володимир Шевченко звернув увагу на постійне скорочення середнього строку врегулювання страхових подій: в 2017 р. він становив 99 днів, а в 2019 – 88 днів, і збільшення частки вимог, врегульованих в строк до 90 днів (з 60% в 2017 р. до 71% в 2019 р.). Тренд продовжився в поточному році 2020 р.: в другому кварталі показник склав 77 днів.

Динаміка середньої суми страхового відшкодування по майнових збитках за внутрішніми договорами ОСЦПВ, 1 півріччя 2014-2020 р.р.

pic1

pic2

Володимир Шевченко зауважив, що в 7,1% страхових випадків майнова шкода перевищувала 100 000 грн., тоді як в 2019 р. таких подій було лише 4%. Ці дані підкреслюють важливість підвищення страхових сум (на 30%), що відбулось за ініціативи МТСБУ в вересні минулого року, та необхідність забезпечення подальшого їх наближення до європейських розмірів шляхом зміни норм, закладених у закон «Про ОСЦПВ».

Профіль майнових збитків за внутрішніми договорами ОСЦПВ, 1 півріччя 2020 р.

pic3

Генеральний директор МТСБУ докладно розповів по підсумки виконання МТСБУ гарантійних функцій на ринку ОСЦПВ в першому півріччі 20120 р. У січні-червні 2020 р. МТСБУ здійснило 3154 виплат з гарантійних фондів Бюро на загальну суму понад 104,3 млн. грн. У порівнянні з аналогічним періодом минулого року кількість виплат незначно зменшилась – на 4,3%, при цьому сума виплат зросла на 10,6%.

Найбільша кількість виплат була зроблена за шкоду, заподіяну власниками незабезпечених транспортних засобів (які стали винуватцями ДТП, не маючи чинного полісу ОСЦПВ): 1931 виплати на суму 68, 6 млн. грн. Кількість виплат за цією статтею збільшилась на 23,2%, а сума виплат – на 25,7%.

pic4

Завершуючи частину доповіді, що стосувалась внутрішнього сегменту ОСЦПВ, Володимир Шевченко відзначив суттєве скорочення pic5  кількості скарг на дії страховиків ОСЦПВ, що надійшли до Бюро. Якщо в першому півріччі 2019 р. кількість скарг становила 1034 шт., то за той же період поточного року – 806 шт. Також значно зменшилась кількість скарг на затримку сплати страхового відшкодування, які становлять основну частину рекламацій від постраждалих в ДТП.

Володимир Шевченко розповів учасникам Форуму, що кількість договорів міжнародного страхування «Зелена картка» у першому півріччі 2020 р. склала 296,9 тис. шт., що на 40,8% менше, ніж за аналогічний період минулого року.

Сума премій за такими договорами також зменшилась майже на 36,4% до майже 562, 2 млн. грн. Зниження показників викликане запровадженим у зв’язку з пандемією COVID-19 обмеженням трансграничного руху транспортних засобів.

Кількість сплачених вимог за січень-червень 2020 р. склала 3 263 шт., (+28% до показників того ж періоду минулого року), за якими сплачено страхового відшкодування на загальну суму 9,4 млн. євро (+37,3%).

Найбільша кількість ДТП з вини водіїв авто з українською реєстрацією сталась в таких країнах як Польща (39,4% від загальної кількості), Німеччина (13,8%) та Росія (12,9%). Загальна кількість випадків склала 1147 шт.

Кількість ДТП за українськими «Зеленими картками» на території країн-учасників системи, 1 півріччя 2020 р. (за датою ДТП)

pic6

Особливу увагу у доповіді було приділено питанню створення та розвитку діджитального середовища моторного страхування.

Володимир Шевченко нагадав, що українському ринку ОСЦПВ успішно працює ціла низка електронних сервісів: електронний поліс та європротокол, система електронних комунікацій МТСБУ з аварійними комісарами та експертами для визначення суми страхового відшкодування, система цифрових комунікацій МТСБУ з іноземними страховиками і Бюро, автоматизована система контролю за наявністю страхових сертифікатів «зелена картка», електронний кабінет отримувача регламентних виплат тощо. Цього року в тестовому режимі почала працювати система електронного документообігу МТСБУ.

Володимир Шевченко відзначив успішну роботу системи добровільного прямого врегулювання збитків (ПВЗ), яка стала можливою в тому числі завдяки повній автоматизації взаєморозрахунків між страховиками-учасниками системи. Станом на кінець першого півріччя 2020 р. до системи ПВЗ входить 15 страхових компаній, частка яких за кількістю укладених договорів ОСЦПВ становить близько 28%, за сумою премій – майже 35%. За час роботи ПВЗ прийняте рішення про врегулювання 26,8 тис. страхових вимог (14,4% від загальної кількості) на суму 448,1 млн. грн. (14,1% від загальної суми). Приємним фактом для автовласників є те, що середній строк врегулювання в рамках системи ПВЗ коротший ніж загальний, і становить 54 дні.

Однією з рушійних сил технологічної трансформації ОСЦПВ стає інноваційний хаб МТСБУ, основним завданням якого є акумулювання та селекція іншуртех-проектів. В рамках хабу інноваційні стартапи презентують свої технологічні рішення МТСБУ і отримують консультаційну допомогу щодо законодавчої бази, нормативних вимог в сфері ОСЦПВ та безпеки дорожнього руху, бізнес-процесів, специфіки клієнтської поведінки у моторному страхуванні.

Завершуючи доповідь, Володимир Шевченко визначив ключові напрямки розвитку ОСЦПВ на найближчий період:

 • Забезпечення технологічних засобів контролю за наявністю полісів ОСЦПВ.
 • Поступове збільшення страхових сум, реалізація вимог Євродирективи 2009/103 / ЄС (до 20 млн. грн. за шкоду, заподіяну життю і здоров'ю і до 8 млн. грн за шкоду майну).
 • Скорочення термінів врегулювання вимог потерпілих, поступовий перехід до страхових виплат без урахування зносу транспортного засобу, збільшення частки виплат за шкоду, заподіяну життю та здоров'ю.
 • Створення сучасних технологічних рішень та сервісів, продовження впровадження інноваційних проектів.
 • Забезпечення якісної інформаційної взаємодії з органами Національної поліцій та Держприкордонслужби України.
 • Вдосконалення системи регламентних виплат, в т.ч. за зобов'язаннями страховиків, які втратили своє членство в МТСБУ.
 •  Поступовий перехід до вільного ціноутворення і використання «нульовий» франшизи за внутрішніми договорами страхування.
 • Запровадження загальної системи прямого врегулювання збитків, привабливою для більшості страховиків-членів МТСБУ
 • Доведення до майже 100% частки договорів ОСЦПВ, за якими внесена інформація до ЦБД МТСБУ до початку дії договору

Володимир Шевченко підкреслив, що учасники ринку ОСЦПВ мають системне стратегічне бачення шляхів його трансформації у сучасних соціально-економічних умовах:

«Цього року Україна і світ стикнулись з незвичайними викликами, причиною яких стала пандемія COVID-19. Незважаючи на складність ситуації, галузь ОСЦПВ демонструє стабільну роботу, певне покращення якості врегулювання та обслуговування клієнтів і постраждалих в ДТП.

Умови, в яких довелось працювати, підкреслили, що ринком ОСЦПВ обраний вірний курс на системну діджиталізацію: саме електроні сервіси допомогли організувати безперебійну роботу страховиків в найбільш важкі місяці карантину. Ми й надалі планує зосередитись на всебічному розвиткові цифрового середовища моторного страхування як важливій частині модернізації галузі та підвищення рівня захисту і сервісу для учасників дорожнього руху».

 

 

 

 

 


Перевірка "Автоцивілки" ПЕРЕГЛЯНУТИ
ОЦІНКА
ДІЯЛЬНОСТІ
СТРАХОВИКІВ
ПЕРЕГЛЯНУТИ