Новини МТСБУ

МТСБУ повідомляє про особливості укладання та використання електронних договорів обов’язкового страхування

07.02.18

Починаючи з 07.02.2018 забезпечується можливість укладання внутрішніх договорів обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів  (які діють виключно на території України) в електронній формі.

Така новація з’явилася відповідно до Розпорядження Нацкомфінпослуг від 31.08.2017 №3631, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 27.09.2017 за №1197/31065 «Про затвердження Змін до Положення про особливості укладання договорів обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів» (посилання на документ http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z1197-17).

Звертаємо Вашу увагу на основні етапи укладання електронних договорів страхування, які є важливими для страхувальника.

Для  укладання внутрішнього електронного договору страхування необхідно:

  1. Вибрати  страхову компанію. Перелік страховиків – членів МТСБУ наведений на сайті МТСБУ за посиланням. З інформацією про оцінки діяльності страховиків можна ознайомитись за посиланням. Перелік компаній – учасників системи прямого врегулювання збитків доступний за посиланням.
  2. Вибрати спосіб укладання внутрішнього електронного договору страхування: самостійно, через інтернет-сайт страхової компанії, або шляхом звернення до  офісу страхової компанії або  за допомогою страхового агента – представника  страховика.   Реєстр агентів доступний за посиланням.
  3. Ввести через ресурс, доступ до якого відображений на Інтернет-сайті страховика, інформацію, необхідну для укладання внутрішнього електронного договору страхування. Для виконання зазначених дій Ви також можете скористатися допомогою  представника страхової компанії. Перелік відомостей, необхідних для укладення внутрішнього електронного договору страхування наведений на сайті МТСБУ доступний за посиланням.
  4. Отримати від страховика пропозицію укласти внутрішній електронний договір страхування. Перелік відомостей, які повинні міститися у  такій пропозиції страховика наведений на сайті МТСБУ за посиланням.
  5. Перевірити факт реєстрації отриманої пропозиції страховика в єдиній централізованій базі даних (ЦБД) МТСБУ. Способи  перевірки факту реєстрації пропозиції щодо укладання внутрішнього електронного договору страхування в ЦБД наведені на сайті МТСБУ за посиланням та повинні бути зазначені в тексті пропозиції страховика.
  6. Перевірити відповідність даних отриманої від страховика пропозиції та інформації, відображеної в ЦБД МТСБУ.  Якщо усі відображені в ЦБД дані коректні та співпадають із зазначеними в пропозиції, сплатити страховий платіж, зазначений в пропозиції, в один  із способів,  запропонованих страховою компанією. УВАГА! Пропозиція укласти договір страхування є чинною до закінчення доби, в якій її було сформовано.
  7. Підписати внутрішній електронний договір страхування у запропонований страховиком спосіб.
  8. Отримати від страховика підтвердження укладання електронного договору страхування у вигляді візуальної форми полісу. Зразок візуальної форми внутрішнього електронного полісу наведений на сайті МТСБУ за посиланням. Ви можете роздрукувати  візуальну форму полісу самостійно або звернутися за допомогою до офісу або представника страховика. За Вашою вимогою  візуальна форма внутрішнього електронного полісу повинна бути підписана уповноваженим представником страхової компанії. 
  9.  Перевірити  дійсність інформації про підтвердження укладання електронного договору страхування необхідно шляхом запиту  до єдиної Централізованої бази даних МТСБУ засобами, наведеними на сайті МТСБУ  за посиланням та які зазначені на візуальній формі полісу. Такі засоби є аналогічними засобам перевірки реєстрації в ЦБД пропозиції страховика укласти договір страхування. Якщо візуальна форма полісу є надрукованою, для швидкого доступу до відображеної в ЦБД інформації про укладений електронний договір можна використати нанесений на візуальну форму QR код, який містить посилання на відповідний запис ЦБД МТСБУ. 
  10. Внутрішній електронний договір страхування набирає чинності з початку строку його дії, що зазначений у страховому полісі. Зазначена дата не може бути  раніше дати реєстрації договору в ЦБД МТСБУ.

Контроль наявності страхового забезпечення автомобіля, що пересувається дорогами України, здійснюється Національною поліцією України. УВАГА! Протягом  початкового періоду використання електронних договорів страхування  рекомендуємо мати з собою  роздруковану візуальну форму електронного полісу.

Перевірка "Автоцивілки" ПЕРЕГЛЯНУТИ
ОЦІНКА
ДІЯЛЬНОСТІ
СТРАХОВИКІВ
ПЕРЕГЛЯНУТИ