Виплати за зобов’язаннями страховиків-банкрутів

У разі недостатності коштів та майна страховика - учасника МТСБУ, що визнаний банкрутом та/або ліквідований, для виконання його зобов'язань за договором обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності невиконані зобов’язання переходять до МТСБУ. Виконання обов'язків у повному обсязі гарантується коштами Фонду захисту потерпілих МТСБУ.

Для здійснення регламентних виплат за страховика, який визнаний банкрутом необхідні наступні умови:

1) підтверджений факт визнання страховика банкрутом;

2) наявність невиконаних зобов’язань страховика за договорами обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів;

3) недостатність коштів та майна страховика для виконання його зобов’язань за договорами обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів згаданих зобов’язань, що засвідчується в ліквідаційному балансі.

Таким чином, виплата коштів за зобов’язаннями страховика банкрута за рахунок фондів МТСБУ здійснюється лише після підтвердження факту недостатності у страховика власних коштів для задоволення вимог.

При визначені питання щодо наявності зобов’язання страховика-банкрута слід звертати увагу на дату прийняття судового рішення про визнання його банкрутом.

Якщо страховик визнаний банкрутом до 19.01.2013, то вимоги кредиторів (в даному випадку, потерплих), що заявлені після закінчення строку, встановленого для їх подання, або не заявлені взагалі (відсутні в реєстрі кредиторів) - не розглядаються і вважаються погашеними, про що господарський суд зазначає в ухвалі, якою затверджує реєстр вимог кредиторів.

Відповідно, якщо особа, яка мала право на отримання страхового відшкодування, за договором обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів, своєчасно не подала заяву щодо включення її вимог до реєстру кредиторів боржника, що визнаний банкрутом до 19.01.2013, то таке зобов’язання страховика-банкрута є припиненим. Отже, МТСБУ у разі отримання заяви про страхове відшкодування не визнаватиме такої вимоги та відмовить у проведені регламентної виплати.

Якщо ж страховик визнаний банкрутом 19.01.2013 або пізніше, то МТСБУ розглядатиме та відшкодовуватиме збитки за зобов’язаннями страховика не залежно від факту включення вимоги кредитора до реєстру вимог кредиторів у справі про банкрутство.

Вимоги кредиторів (потерпілих в ДТП) страховика-банкрута, що визнані судом у справі про банкрутство, мають визнаватися МТСБУ безспірними, тобто сума збитку, завданого потерпілому за договором ОСЦПВ, що визнана у справі про банкрутство підлягає відшкодуванню в рамках регламентної виплати не потребує повторної перевірки.

При проведені МТСБУ регламентної виплати може бути здійснена компенсація визнаних у справі про банкротство судових витрат, оскільки такі витрати заявник мусив зробити для відновлення свого порушеного права, і вони відносяться до реальних збитків.

Таким чином, якщо вимога кредитора (потерпілого в ДТП) страховика-банкрута включена до реєстру вимог кредиторів у справі про банкрутство, то після затвердження ліквідаційного балансу для проведення МТСБУ регламентної виплати є достатнім наявність наступних документів:

а) заяви про страхове відшкодування з копіями документів, на підставі яких ідентифіковано особа заявника, його вимога, а також реквізити для здійснення виплати;

б) ухвали суду у справі про банкрутство страховика, якою підтверджено, що вимога стосується зобов’язання страховика-банкрута за договором обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів і така вимога включена до реєстру вимог кредиторів;

в) ухвали суду у справі про банкрутство страховика, якою затверджено звіт ліквідатора та ліквідаційний баланс, які підтверджують не задоволення вимоги кредитора.

У разі, якщо зобов’язання за договором ОСЦПВ не розглядалося у справі про банкрутство такого страховика а потерплий не включений до реєстру кредиторів, то потерплому необхідно надати стандартний пакет документів для здійснення регламентної виплати. Деталі розміщено тут /ua/for_consumers/96540/96558/.

Станом на 25 березня 2016 року МТСБУ здійснює відшкодування за зобов’язаннями СК «Лафорт», СК «Авіоніка», СК Інтертрансполіс».

Контакти для звернення: м. Київ, Русанівський бульвар, буд. 8. Приймальні дні для громадян: у понеділок-четвер без перерви на обід - з 09:00 до 18:00, у п’ятницю без перерви на обід - з 09:00 до 16:45. Надати документи можна поштою, електронним листом на адресу mtibu@mtibu.kiev.ua та факсом (044-239-2031).

Перевірка "Автоцивілки" ПЕРЕГЛЯНУТИ
ОЦІНКА
ДІЯЛЬНОСТІ
СТРАХОВИКІВ
ПЕРЕГЛЯНУТИ